Ibnu Khaldun, Al-Maqrizi

 

Ibnu Khaldun (732-808 H/1332-1406 M)

Ibnu Khaldun atau Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun Al-Hadrawi lahir di Tunisia (Afrika Utara) pada tahun 732 H. Pemikiran beliau mengenai ekonomi tertuang dalam karya tulisnya yang berjudul Al-Muqaddimah. Ibnu Khaldun mengatakan Allah telah menjadikan barang galian yang berharga (emas dan perak), beliau menganalisa bahawa kedua hal tersebut akan berperan penting di masa depan dalam perekonomian dunia. Dua barang galian tersebut akan berperan sebagai alat tukar dan alat ukur harga, alat perhubungan, dan alat simpanan.

Al-Maqrizi (766-846 H/1364-1442 M)

Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Husaini lahir di Kairo pada tahun 766 H (1364 M). Sedari kecil Al-Maqrizi sudah sangat suka mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Salah satu tokoh yang mempengaruhi pemikiran beliau adalah Ibnu Khaldun. Karya tulis beliau yang membahas ekonomi berjudul Al-Akyal wa Al-Syari’yyah.  Salah satu pemikiran beliau tentang ekonomi adalah teori inflasi. Menurutnya inflasi terjadi karena dua faktor yaitu faktor alam dan manusia.Referensi

Huda, Choirul. 2013. Pemikiran Ekonomi Bapak Ekonomi Islam : Ibnu Khaldun, Economica : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam Vol. 4 No.1.

Fadilla. 2016. Pemikiran Ekonomi Al-Maqrizi, Islamic Banking Vol.2 No.1.


Sumber gamber: news.detik.com


Penulis: Tim forshei materi